Rally i nord

Både her hjemme i Norge, og hos våre nordlige naboer, altså Sverige og Finland, har rally vært ekstremt populært i flere tiår. Rally i nord skiller seg fra andre rallyer på grunn av de vanskelige omgivelsene. Her ser man seg ofte nødt til å kjøre på is og snø, noe som skaper nye utfordringer for både bilene og bilførerne. Det tar kun èn liten feilberegning til for å skli av banen og ende løpet, derfor er samarbeidet mellom kartleser og fører utrolig viktig. Finskene og svenskene har skapt flere internasjonale rallystjerner, men den siste tiden er det faktisk Norge som dominerer av de skandinaviske landene. Andreas Mikkelsen og Mads Østberg har satt landet vårt på verdenskartet, og beviser at rally i nord lever i beste velgående.Nå har vi til og med fått en helt egen rallybane her i Norge – Rally Norway, som til og med er en del av Rally-VM som avholdesårlig. Før i tiden var det bare Sverige som fikk avholde rallyløp på snø, men nå er det også Norge med i klubben. Rally i nord er på fremgang, flere og flere rallyskoler dukker opp – og skandinavisk ungdom ser rallyfremtiden lyst i møte.